Ņīāąšīāåäåķčå ļšīäīāīėüńņāåķķūõ ņīāąšīā
Ļčłåāūå äīįąāźč äė’ ļšīčēāīäńņāą ļčłåāūõ ļšīäóźņīā

ŃąķĻčĶ 2.3.2.03 Ļčłåāūå äīįąāźč äė’ ļšīčēāīäńņāą ļčłåāūõ ļšīäóźņīā——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 
|Čķäåźń |     Ķąēāąķčå ļčłåāūõ äīįąāīź     | Ņåõķīėīćč÷åńźčå |
|    |                      |   ōóķźöčč   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  1  |           2           |     3    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å100 |Źóšźóģčķū (Curcumins)            |źšąńčņåėü     |
|    |(i) Źóšźóģčķ (Curcumin)           |         |
|    |Ķąņóšąėüķūé źšąńčņåėü čē Curcuma longa č|         |
|    |äšóćčõ āčäīā                |         |
|    |(ii) Ņóšģåščź (Turmeric)          |         |
|    |Ņóšģåščź - ļīšīųīź źīšķåāčłą źóšźóģū    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å101 |Ščįīōėąāčķū (Riboflavins)          |źšąńčņåėü     |
|    |(i) Ščįīōėąāčķ (Riboflavin)         |         |
|    |(ii) Ķąņščåāą’ ńīėü ščįīōėąāčķ 5-ōīńōąņ   |         |
|    |(Riboflavin 5-phosphate sodium)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å102 |Ņąšņšąēčķ (Tartrazine)           |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å103 |Ąėźąķåņ, Ąėźąķčķ (Alkanet)         |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å104 |Ęåėņūé õčķīėčķīāūé             |źšąńčņåėü     |
|    |(Quinoline Yellow)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å107 |Ęåėņūé 2G(Yellow 2G)            |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å110 |Ęåėņūé "ńīėķå÷ķūé ēąźąņ"          |źšąńčņåėü     |
|    |(Sunset Yellow FCF)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å120 |Źąšģčķū (Carmines)             |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å122 |Ąēīšóįčķ, Źąšģóąēčķ (Azorubine)       |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å124 |Ļīķńī 4R, Ļóķöīāūé 4R (Ponceau 4R)     |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å128 |Źšąńķūé 2G (Red 2G)             |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å129 |Źšąńķūé ī÷ąšīāąņåėüķūé ĄŃ          |źšąńčņåėü     |
|    |(Allura red AC)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å131 |Ńčķčé ļąņåķņīāąķķūé V            |źšąńčņåėü     |
|    |(Patent blue V)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å132 |Čķäčćīźąšģčķ (Indigotine)          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å133 |Ńčķčé įėåńņ’łčé FCF, įščėėčąķņīāūé ćīėóįīé|źšąńčņåėü     |
|    |FCF                     |         |
|    |(Brilliant blue FCF)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å140 |Õėīšīōčėė (Ńķlīrīšhill)           |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å141 |Õėīšīōčėėą ģåäķūå źīģļėåźńū         |źšąńčņåėü     |
|    |(Copper Chlorophylls)            |         |
|    |(i) Õėīšīōčėėą źīģļėåźń ģåäķūé       |         |
|    |(Chlorophyll copper complex)        |         |
|    |(ii) Ģåäķīćī źīģļėåźńą õėīšīōčėėčķą     |         |
|    |ķąņščåāą’ č źąėčåāą’ ńīėč          |         |
|    |(Chlorophyllin copper complex, sodium and  |         |
|    |potassium salts)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å142 |Ēåėåķūé S (Green S)             |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å143 |Ēåėåķūé ļšī÷ķūé FCF             |źšąńčņåėü     |
|    |(Fast green FCF)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å150ą |Ńąõąšķūé źīėåš I ļšīńņīé          |źšąńčņåėü     |
|    |(Caramel I - Plain)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E150b |Ńąõąšķūé  źīėåš  II,   ļīėó÷åķķūé  ļī|źšąńčņåėü     |
|    |"łåėī÷ķī-ńóėüōčņķīé" ņåõķīėīćčč       |         |
|    |(Caramel II - Caustic sulphite process)   |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E150c |Ńąõąšķūé  źīėåš  III,   ļīėó÷åķķūé ļī|źšąńčņåėü     |
|    |"ąģģčą÷ķīé" ņåõķīėīćčč)           |         |
|    |(Caramel III - Ammonia process)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E150d |Ńąõąšķūé   źīėåš  IV,  ļīėó÷åķķūé  ļī|źšąńčņåėü     |
|    |"ąģģčą÷ķī-ńóėüōčņķīé" ņåõķīėīćčč      |         |
|    |(Caramel IV - Ammonia-sulphite process)   |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E151 |×åšķūé įėåńņ’łčé PN, įščėėčąķņīāūé ÷åšķūé PN|źšąńčņåėü     |
|    |(Brilliant black PN)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E152 |Óćīėü (Carbon black (hydrocarbon))     |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E153 |Óćīėü šąńņčņåėüķūé             |źšąńčņåėü     |
|    |(Vegetable carbon)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E155 |Źīšč÷ķåāūé HT (Brown HT)          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E160a |Źąšīņčķū (Carotenes)            |źšąńčņåėü     |
|    |(i) įåņą-Źąšīņčķ ńčķņåņč÷åńźčé       |         |
|    |(Beta-carotene synthetic)          |         |
|    |(ii) Żźńņšąźņū ķąņóšąėüķūõ źąšīņčķīā    |         |
|    |(Natural extracts)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E160b |Ąķķąņī żźńņšąźņū (Annato extracts)     |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å160ń |Ģąńėīńģīėū ļąļščźč             |źšąńčņåėü     |
|    |(Paprika oleoresins)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E160d |Ėčźīļčķ (Lycopene)             |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E160e |įåņą-Ąļīźąšīņčķīāūé ąėüäåćčä        |źšąńčņåėü     |
|    |(Beta-apo-carotenal)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E160f |įåņą-Ąļī-8-źąšīņčķīāīé źčńėīņū ģåņčėīāūé čėč|źšąńčņåėü     |
|    |żņčėīāūé żōčšū               |         |
|    |(Beta-apo-8'-carotenoic Acid,        |         |
|    |Methye or ethye ester)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161a |Ōėąāīźńąķņčķ (Flavoxanthin)         |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161b |Ėžņåčķ (Lutein)               |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161c |Źščļņīźńąķņčķ (Kryptoxanthin)        |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161d |Šóįčźńąķņčķ (Rubixanthin)          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161e |Āčīėīźńąķņčķ (Violoxanthin)         |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161f |Šīäīźńąķņčķ (Rhodoxanthin)         |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E161g |Źąķņąźńąķņčķ (Canthaxanthin)        |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E162 |Źšąńķūé ńāåźīėüķūé (Āååņ red)        |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E163 |Ąķņīöčąķū (Anthocyanin)           |źšąńčņåėü     |
|    |(i) Ąķņīöčąķū (Anthocyanins)        |         |
|    |(ii) Żźńņšąźņ čē źīęčöū āčķīćšąäą,     |         |
|    |Żķīźšąńčņåėü (Grape skin extract)      |         |
|    |(iii) Żźńņšąźņ čē ÷åšķīé ńģīšīäčķū     |         |
|    |(Blackcurrant extract)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E170 |Źąšįīķąņū źąėüöč’              |ļīāåšõķīńņķūé   |
|    |(Calcium carbonates)            |źšąńčņåėü, äīįąā-|
|    |(i) Źąšįīķąņ źąėüöč’            |źą, ļšåļ’ņńņāóžłą’|
|    |(Calcium carbonate)             |ńėåęčāąķčž č   |
|    |(ii) Ćčäšīźąšįīķąņ źąėüöčé         |źīģźīāąķčž,    |
|    |(Calcium hydrogen carbonate)        |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E171 |Äčīźńčä ņčņąķą (Titanium dioxide)      |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E172 |Īźńčäū ęåėåēą (Iron oxides)         |źšąńčņåėč     |
|    |(i) īźńčä  ęåėåēą  (+2,  +3),  ÷åšķą’|         |
|    |(Iron oxide, black)             |         |
|    |(ii)    īźńčä     ęåėåēą    (+3),|         |
|    |źšąńķą’ (Iron oxide, red)          |         |
|    |(iii)  Īźńčä  ęåėåēą   (+3),  ęåėņą’|         |
|    |(Iron oxide, yellow)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å174 |Ńåšåįšī (Silver)              |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å175 |Ēīėīņī (Gold)                |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å181 |Ņąķčķū ļčłåāūå               |źšąńčņåėü,    |
|    |(Tannins, food grade)            |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å182 |Īšńåéė, Īšńčķ (Orchil)           |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å200 |Ńīšįčķīāą’ źčńėīņą (Sorbic acid)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å201 |Ńīšįąņ ķąņšč’                |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Sodium sorbate)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å202 |Ńīšįąņ źąėč’ (Potassium sorbate)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å203 |Ńīšįąņ źąėüöč’ (Calcium sorbate)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å209 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū ćåļņčėīāūé żōčš|źīķńåšāąķņ    |
|    |(Heptyl p-Hydroxybenzoate)         |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å210 |Įåķēīéķą’ źčńėīņą (Benzoic Acid)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å211 |Įåķēīąņ ķąņšč’ (Sodium benzoate)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å212 |Įåķēīąņ źąėč’ (Potassium benzoate)     |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å213 |Įåķēīąņ źąėüöč’ (Calcium benzoate)     |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å214 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū  żņčėīāūé żōčš|źīķńåšāąķņ    |
|    |(Ethyl p-Hydroxybenzoate)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å215 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū żņčėīāīćī żōčšą|źīķńåšāąķņ    |
|    |ķąņščåāą’ ńīėü               |         |
|    |(Sodium ethyl p-Hydroxybenzoate)      |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å216 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū ļšīļčėīāūé żōčš|źīķńåšāąķņ    |
|    |(Propyl p-Hydroxybenzoate)         |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å217 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū ļšīļčėīāīćī żōčšą|źīķńåšāąķņ    |
|    |ķąņščåāą’ ńīėü               |         |
|    |(Sodium propyl p-Hydroxybenzoate)      |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å218 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū ģåņčėīāūé żōčš|źīķńåšāąķņ    |
|    |(Methyl p-Hydroxybenzoate)         |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å219 |ļąšą-Īźńčįåķēīéķīé źčńėīņū ģåņčėīāīćī żōčšą|źīķńåšāąķņ    |
|    |ķąņščåāą’ ńīėü               |         |
|    |(Sodium methyl p-Hydroxybenzoate)      |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å220 |Äčīźńčä ńåšū (Sulphur dioxide)       |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å221 |Ńóėüōčņ ķąņšč’ (Sodium sulphite)      |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å222 |Ćčäšīńóėüōčņ ķąņšč’             |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Sodium hydrogen sulphite)         |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å223 |Ļčšīńóėüōčņ ķąņšč’             |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Sodium metabisulphite)           |ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |                      |īņįåėčāąžłčé ąćåķņ|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å224 |Ļčšīńóėüōčņ źąėč’              |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Potassium metabisulphit)          |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å225 |Ńóėüōčņ źąėč’                |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Potassium sulphite)            |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å226 |Ńóėüōčņ źąėüöč’ (Calcium sulphite)     |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å227 |Ćčäšīńóėüōčņ źąėüöč’            |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Calcium hydrogen sulphite)         |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å228 |Ćčäšīńóėüōčņ (įčńóėüōčņ) źąėč’       |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Potassium bisulphite)           |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å230 |Äčōåķčė (Diphenyl)             |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å231 |īšņī-Ōåķčėōåķīė (orto-phenylphenol)     |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å232 |īšņī-Ōåķčėōåķīėą  ķąņščåāą’  ńīėü (Sodium|źīķńåšāąķņ    |
|    |Ī-Phenylphenol)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å234 |Ķčēčķ (Nisin)                |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å235 |Ļčģąščöčķ, Ķąņąģčöčķ            |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Pimaricin, natamycin)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å236 |Ģóšąāüčķą’ źčńėīņą (Formic acid)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å237 |Ōīšģčąņ ķąņšč’ (Sodium formate)       |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å238 |Ōīšģčąņ źąėüöč’ (Calcium formate)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å239 |Ćåźńąģåņčėåķņåņšąģčķ            |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Hexamethylene tetramine)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å241 |Ćāą’źīāą’ źąģåäü (Guģ guaicum)       |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å242 |Äčģåņčėäčźąšįīķąņ (āåėüźīščķ)        |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Dimethyl dicarbonate)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å249 |Ķčņščņ źąėč’ (Potassium nitrite)      |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ōčźńąņīš īźšąńźč |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å250 |Ķčņščņ ķąņšč’ (Sodium nitrite)       |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ōčźńąņīš īźšąńźč |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å251 |Ķčņšąņ ķąņšč’ (Sodium nitrate)       |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ōčźńąņīš īźšąńźč |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å252 |Ķčņšąņ źąėč’ (Šīņąssiuģ nitrate)      |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ōčźńąņīš īźšąńźč |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å260 |Óźńóńķą’ źčńėīņą ėåä’ķą’  (Acetic  acid|źīķńåšāąķņ,    |
|    |glacial)                  |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å261 |Ąöåņąņū źąėč’ (Potassium acetates)     |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(i) Ąöåņąņ źąėč’              |šåćóė’ņīš     |
|    |(Potassium acetate)             |źčńėīņķīńņč    |
|    |(ii) Äčąöåņąņ źąėč’             |         |
|    |(Potassium diacetate)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å262 |Ąöåņąņū ķąņšč’               |źīķńåšāąķņ,    |
|    |(Sodium acetates)              |šåćóė’ņīš     |
|    |(i) Ąöåņąņ ķąņšč’ (Sodium acetate)     |źčńėīņķīńņč    |
|    |(ii) Äčąöåņąņ ķąņšč (Sodium diacetate)   |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å263 |Ąöåņąņ źąėüöč’ (Calcium acetates)      |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å264 |Ąöåņąņ ąģģīķč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Ammonium acetate)             |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å265 |Äåćčäšąöåņīāą’ źčńėīņą           |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Dehydroacetic acid)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å266 |Äåćčäšąöåņąņ ķąņšč’             |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Sodium dehydroacetate)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å270 |Ģīėī÷ķą’ źčńėīņą, L-, D č DL- (Lactic acid,|šåćóė’ņīš     |
|    |L-, D- and DL-)               |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å280 |Ļšīļčīķīāą’ źčńėīņą             |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Propionic acid)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å281 |Ļšīļčīķąņ ķąņšč’              |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Sodium propionate)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å282 |Ļšīļčīķąņ źąėüöč’              |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Calcium propionate)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å283 |Ļšīļčīķąņ źąėč’               |źīķńåšāąķņ    |
|    |(Potassium propionate)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å290 |Äčīźńčä óćėåšīäą (Carbon dioxide)      |ćąē äė’ ķąńūłåķč’|
|    |                      |ķąļčņźīā     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å296 |ßįėī÷ķą’ źčńėīņą (Malic acid, DL-)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å297 |Ōóģąšīāą’ źčńėīņą (Fumaric acid)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å300 |Ąńźīšįčķīāą’ źčńėīņą, L-          |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |(Ascorbic asid, L-)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å301 |Ąńźīšįąņ ķąņšč’ (Sodium ascorbate)     |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å302 |Ąńźīšįąņ źąėüöč’ (Calcium ascorbate)    |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å303 |Ąńźīšįąņ źąėč’ (Potassium ascorbate)    |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å304 |Ąńźīšįčėļąėüģčņąņ (Ascorbyl palmitate)   |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å305 |Ąńźīšįčėńņåąšąņ (Ascorbyl stearate)     |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å306 |Ņīźīōåšīėū,  źīķöåķņšąņ  ńģåńč  (Mixed|ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |Tocopherols concentrate)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å307 |ąėüōą-Ņīźīōåšīė (Alpha-tocopherol)     |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å308 |ćąģģą-Ņīźīōåšīė ńčķņåņč÷åńźčé  (Syntethic|ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |Gamma-tocopherol)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å309 |äåėüņą-Ņīźīōåšīė  ńčķņåņč÷åńźčé (Syntethic|ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |Delta-tocopherol)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å310 |Ļšīļčėćąėėąņ (Propyl gallate)        |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å311 |Īźņčėćąėėąņ (Octyl gallate)         |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å312 |Äīäåöčėćąėėąņ (Dodecyl gallate)       |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å314 |Ćāą’źīāą’ ńģīėą (Guaiac resin)       |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å315 |Čēīąńźīšįčķīāą’ (żščņīšįīāą’) źčńėīņą    |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |(Isoascorbic acid, Erythorbic acid)     |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å316 |Čēīąńźīšįąņ ķąņšč’ (Sodium isoascorbate)  |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å317 |Čēīąńźīšįąņ źąėč’ (Potassim isoascorbate)  |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å318 |Čēīąńźīšįąņ źąėüöč’ (Calcium isoascorbate) |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å319 |ņšåņ-Įóņčėćčäšīõčķīķ (Tertiary       |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |butylhydroquinone)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å320 |Įóņčėćčäšīźńčąķčēīė (Butylated       |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |hydroxyanisole)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å321 |Įóņčėćčäšīźńčņīėóīė, "Čīķīė" (Butylated   |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|    |hydroxytoluene)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å322 |Ėåöčņčķū, ōīńōąņčäū (Lecithins)       |ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |                      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å323 |Ąķīźńīģåš (Anoxomer)            |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å325 |Ėąźņąņ ķąņšč’ (Sodium lactate)       |ńčķåšćčńņ     |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåė’,  |
|    |                      |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ, ķąļīėķčņåėü|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å326 |Ėąźņąņ źąėč’ (Potassium lactate)      |ńčķåšćčńņ     |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåė’,  |
|    |                      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å327 |Ėąźņąņ źąėüöč’ (Calcium lactate)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å328 |Ėąźņąņ ąģģīķč’ (Ammonium lactate)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å329 |Ėąźņąņ ģąćķč’, DL- (Magnesium lactate, DL-) |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å330 |Ėčģīķķą’ źčńėīņą (Citric acid)       |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å331 |Öčņšąņū ķąņšč’ (Sodium citrates)      |šåćóė’ņīš     |
|    |(i) Öčņšąņ ķąņšč’ 1-ēąģåłåķķūé       |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(Sodium dihydrogen citrate)         |żģóėüćąņīš,    |
|    |(ii) Öčņšąņ ķąņšč’ 2-ēąģåłåķķūé       |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Disodium monohydrogen citrate)       |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(iii) Öčņšąņ ķąņšč’ 3-ēąģåłåķķūé      |āąņåėü      |
|    |(Trisodium citrate)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å332 |Öčņšąņū źąėč’ (Potassium citrates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |(i) Öčņšąņ źąėč’ 2-ēąģåłåķķūé        |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(Potassium dihydrogen citrate)       |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(ii) Öčņšąņ źąėč’ 3-ēąģåłåķķūé       |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(Tripotassium citrate)           |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å333 |Öčņšąņū źąėüöč’ (Calcium citrates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|    |                      |źīķńčńņåķöčč,   |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å334 |Āčķķą’ źčńėīņą, L(+)- (Tartaric acid, L(+)-)|šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ńčķåšćčńņ     |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėåé, |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å335 |Ņąšņšąņū ķąņšč’               |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Sodium tartrates)             |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(i) Ņąšņšąņ ķąņšč’ 1-ēąģåłåķķūé       |āąņåėü      |
|    |(Monosodium tartrate)            |         |
|    |(ii) Ņąšņšąņ ķąņšč’ 2-ēąģåłåķķūé      |         |
|    |(Disodium tartrate)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å336 |Ņąšņšąņū źąėč’               |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Potassium tartrates)            |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(i) Ņąšņšąņ źąėč’ 1-ēąģåłåķķūé       |āąņåėü      |
|    |(Monopotassium tartrate)          |         |
|    |(ii) Ņąšņšąņ źąėč’ 2-ēąģåłåķķūé       |         |
|    |(Dipotassium tartrate)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å337 |Ņąšņšąņ źąėč’-ķąņšč’            |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Potassium sodium tartrate)         |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å338 |īšņī-Ōīńōīšķą’ źčńėīņą           |šåćóė’ņīš     |
|    |(Orthophosphoric acid)           |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ńčķåšćčńņ     |
|    |                      |ąķņčīźčńėčņåėåé  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å339 |Ōīńōąņū ķąņšč’ (Sodium phosphates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |(i) īšņī-Ōīńōąņ ķąņšč’ 1-ēąģåłåķķūé)    |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(Monosodium orthophosphate)         |żģóėüćąņīš,    |
|    |(ii) īšņī-Ōīńōąņ ķąņšč’ 2-ēąģåłåķķūé)    |ņåźńņóšąņīš,   |
|    |(Disodium orthophosphate)          |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |(iii) īšņī-Ōīńōąņ ķąņšč’ 3-ēąģåłåķķūé    |ąćåķņ,      |
|    |(Trisodium orthophosphate)         |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å340 |Ōīńōąņū źąėč’                |šåćóė’ņīš     |
|    |(Potassium phosphates)           |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) īšņī-Ōīńōąņ źąėč’ 1-ēąģåłåķķūé     |żģóėüćąņīš,    |
|    |(Monopotassium orthophosphate)       |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |(ii) īšņī-Ōīńōąņ źąėč’ 2-ēąģåłåķķūé     |ąćåķņ,      |
|    |(Dipotassium orthophosphate)        |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(iii) īšņī-Ōīńōąņ źąėč’ 3-ēąģåłåķķūé    |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(Tripotassium orthophosphate)        |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å341 |Ōīńōąņū źąėüöč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Calcium phosphates)            |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) īšņī-Ōīńōąņ źąėüöč’ 1-ēąģåłåķķūé    |óėó÷ųčņåėü ģóźč č |
|    |(Monocalcium orthophosphate)        |õėåįą,      |
|    |(ii) īšņī-Ōīńōąņ źąėüöč’ 2 ēąģåłåķķūé)   |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Dicalcium orthophosphate          |īņāåšäčņåėü,   |
|    |(iii) īšņī-Ōīńōąņ źąėüöč’ 3-ēąģåłåķķūé   |ņåźńņóšąņīš,   |
|    |(Tricalcium orthophosphate)         |šąēšūõėčņåėü,   |
|    |                      |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž,    |
|    |                      |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å342 |Ōīńōąņū ąģģīķč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Ammonium phosphates)            |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) īšņī-Ōīńōąņ ąģģīķč’ 1-ēąģåłåķķūé    |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |(Monoammonium orthophosphate)        |õėåįą       |
|    |(ii) īšņī-Ōīńōąņ ąģģīķč’ 2-ēąģåłåķķūé    |         |
|    |(Diammonium orthophosphate)         |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å343 |Ōīńōąņū ģąćķč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Magnesium phosphates)           |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) īšņī-Ōīńōąņ ģąćķč’ 1-ēąģåłåķķūé     |äīįąāźą,     |
|    |(Monomagnesium orthophosphate)       |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(ii) īšņī-Ōīńōąņ ģąćķč’ 2-ēąģåłåķķūé    |ńėåęčāąķčž    č|
|    |(Dimagnesium orthophosphate)        |źīģźīāąķčž    |
|    |(iii) īšņī-Ōīńōąņ ģąćķč’ 3-ēąģåłåķķūé    |         |
|    |(Trimagnesium orthophosphate)        |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å345 |Öčņšąņ ģąćķč’ (Magnesium citrate)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å349 |Ģąėąņ ąģģīķč’ (Ammonium malate)       |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å350 |Ģąėąņū ķąņšč’ (Sodium malates)       |šåćóė’ņīš     |
|    |(i) Ģąėąņ ķąņšč’ 1-ēąģåłåķķūé        |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(Sodium hydrogen malate)          |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |(ii) Ģąėąņ ķąņšč’              |ąćåķņ       |
|    |(Sodium malate)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å351 |Ģąėąņū źąėč’                |šåćóė’ņīš     |
|    |(Potassium malates)             |źčńėīņķīńņč    |
|    |(i) Ģąėąņ źąėč’ 1-ēąģåłåķķūé        |         |
|    |(Potassium hydrogen malate)         |         |
|    |(ii) Ģąėąņ źąėč’ (Potassium malate)     |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å352 |Ģąėąņū źąėüöč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Calcium malates)              |źčńėīņķīńņč    |
|    |(i) Ģąėąņ źąėüöč’ 1-ēąģåłåķķūé       |         |
|    |(Calcium hydrogen malate)          |         |
|    |(ii) Ģąėąņ źąėüöč’             |         |
|    |(Calcium malate)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å353 |ģåņą-Āčķķą’ źčńėīņą (Metatartaric acid)   |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å354 |Ņąšņšąņ źąėüöč’ (Calcium tartrate)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å355 |Ąäčļčķīāą’ źčńėīņą (Adipic acid)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å356 |Ąäčļąņū ķąņšč’ (Sodium adipates)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å357 |Ąäčļąņū źąėč’ (Potassium adipates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å359 |Ąäčļąņū ąģģīķč’ (Ammonium adipates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å363 |ßķņąšķą’ źčńėīņą (Succinic acid)      |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å365 |Ōóģąšąņū ķąņšč’ (Sodium fumarates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å366 |Ōóģąšąņū źąėč’ (Potassium fumarates)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å367 |Ōóģąšąņū źąėüöč’ (Calcium fumarates)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å368 |Ōóģąšąņū ąģģīķč’ (Ammonium fumarate)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å375 |Ķčźīņčķīāą’ źčńėīņą (Nicotinic acid)    |ńņąįčėčēąņīš öāåņą|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å380 |Öčņšąņū ąģģīķč’ (Ammonium citrates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å381 |Öčņšąņū ąģģīķč’-ęåėåēą  (Ferric  ammonium|šåćóė’ņīš     |
|    |citrate)                  |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å383 |Ćėčöåšīōīńōąņ     źąėüöč’    (Calcium|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |Glycerophosphate)              |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å384 |Čēīļšīļčėöčņšąņķą’ ńģåńü          |äīįąāźą,     |
|    |(Isopropyl citrates)            |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å385 |Żņčėåķäčąģčķņåņšąąöåņąņ    źąėüöč’-ķąņšč’|ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |(Calcium     disodium      ethylene|źīķńåšāąķņ,    |
|    |diamine-tetra-acetate)           |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å386 |Żņčėåķäčąģčķņåņšąąöåņąņ äčķąņščé (Disodium|ńčķåšćčńņ     |
|    |ethylene-diamine-tetra-acetate)       |ąķņčīźčńėčņåė’,  |
|    |                      |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å387 |Īźńčńņåąščķ (Oxystearin)          |ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å391 |Ōčņčķīāą’ źčńėīņą (Phytic acid)       |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å400 |Ąėüćčķīāą’ źčńėīņą (Alginic acid)      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å401 |Ąėüćčķąņ ķąņšč’ (Sodium alginate)      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å402 |Ąėüćčķąņ źąėč’ (Potassium alginate)     |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å403 |Ąėüćčķąņ ąģģīķč’ (Ammonium alginate)    |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å404 |Ąėüćčķąņ źąėüöč’ (Calcium alginate)     |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ļåķīćąńčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å405 |Ļšīļčėåķćėčźīėüąėüćčķąņ  (Propylene glycol|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |alginate)                  |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å406 |Ąćąš (Agar)                 |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ,|
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å407 |Źąššąćčķąķ č  åćī  ķąņščåāą’,  źąėčåāą’,|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |ąģģīķčéķą’  ńīėč,  āźėž÷ą’  ōóšöåėėåšąķ|ęåėčšóžłčé ąćåķņ,|
|    |(Carrageenan and ITS Na, Ź,  NH4  SALTS|ńņąįčėčēąņīš   |
|    |(Includes furcellaran))           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å407ą |Źąššąćčķąķ čē āīäīšīńėåé Euchema      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |(Carrageenan pes- Processed euchema seaweed)|ęåėčšóžłčé ąćåķņ,|
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å409 |Ąšąįčķīćąėąźņąķ (Arabinogalactan)      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ,|
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å410 |Źąģåäü šīęźīāīćī äåšåāą (Carob bean gum)  |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å411 |Īāń’ķą’ źąģåäü (Oat gum)          |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å412 |Ćóąšīāą’ źąģåäü (Guar gum)         |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å413 |Ņšąćąźąķņ źąźģåäü# (Tragacanth gum)     |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å414 |Ćóģģčąšąįčź (Gum arabic (Acacia gum))    |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å415 |Źńąķņąķīāą’ źąģåäü (Xantan gum)       |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å416 |Źąšąéč źąģåäü (Karaya gum)         |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å417 |Ņąšū źąģåäü (Ņąšą gum)           |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å418 |Ćåėėąķīāą’ źąģåäü (Gellan gum)       |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å419 |Ćõąņņč źąģåäü (Gum ghatti)         |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å420 |Ńīšįčņ č ńīšįčņīāūé ńčšīļ  (Sorbitol and|ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |sorbitol syrup)               |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ,      |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü, ņåźńņóšą-|
|    |                      |ņīš, żģóėüćąņīš  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å421 |Ģąķķčņ (Mannitol)              |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å422 |Ćėčöåščķ (Glycerol)             |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ, ēąćóńņčņåėü|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å425 |Źīķęąź (Źīķęąźīāą’ ģóźą)          |ēąćóńņčņåėü    |
|    |(Konjac (Konjac flour))           |         |
|    |(i) Źīķęąźīāą’ źąģåäü            |         |
|    |(Konjac gum)                |         |
|    |(ii) Źīķęąźīāūé ćėžźīģąķķąķ         |         |
|    |(Konjac glucomannane)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å430 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (8) ńņåąšąņ         |żģóėüćąņīš    |
|    |(Polyoxyethylene (8) stearate)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å431 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (40) ńņåąšąņ         |żģóėüćąņīš    |
|    |(Polyoxyethylene (40) stearate)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å432 |Ļīėčīźńčżņčėåķ  (20) ńīšįčņąķ ģīķīėąóšąņ,|żģóėüćąņīš    |
|    |Ņāčķ 20 (Polyoxyethylene  (20)  sorbitan|         |
|    |monolaurate)                |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å433 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (20) ńīšįčņąķ ģīķīīėåąņ, Ņāčķ|żģóėüćąņīš    |
|    |80   (Polyoxyethylene  (20)  sorbitan|         |
|    |monooleate)                 |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å434 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (20) ńīšįčņąķ ģīķīļąėüģčņąņ,|żģóėüćąņīš    |
|    |Ņāčķ 40 (Polyoxyethylene  (20)  sorbitan|         |
|    |monopalmitate)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å435 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (20) ńīšįčņąķ  ģīķīńņåąšąņ,|żģóėüćąņīš    |
|    |Ņāčķ 60 (Polyoxyethylene  (20)  sorbitan|         |
|    |monostearate)                |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å436 |Ļīėčīźńčżņčėåķ (20) ńīšįčņąķ  ņšč-ńņåąšąņ|żģóėüćąņīš    |
|    |(Polyoxyethylene (20) sorbitan tristearate) |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å440 |Ļåźņčķū (Pectins)              |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å442 |Ąģģīķčéķūå  ńīėč  ōīńōąņčäčėīāīé  źčńėīņū|żģóėüćąņīš    |
|    |(Ammoniun salts of phosphatidic acid)    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å444 |Ńąõąšīēū ąöåņąņ čēīįóņčšąņ (Sucrose acetate|żģóėüćąņīš,    |
|    |isobutirat)                 |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å445 |Żōčšū ćėčöåščķą č ńģīė’ķūõ źčńėīņ (Glycerol|żģóėüćąņīš,    |
|    |esters of wood resin)            |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å446 |Ńóźöčńņåąščķ (Succistearin)         |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å450 |Ļčšīōīńōąņū (Diphosphates)         |żģóėüćąņīš,    |
|    |(i) Äčćčäšīļčšīōīńōąņ ķąņšč’        |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Disodium diphosphate)           |šåćóė’ņīš     |
|    |(ii) Ģīķīćčäšīļčšīōīńōąņ ķąņšč’       |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(Trisodium diphosphate)           |šąēšūõėčņåėü,   |
|    |(iii) Ļčšīōīńōąņ ķąņšč’           |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(Tetrasodium diphosphate)          |āąņåėü,      |
|    |(iv) Äčćčäšīļčšīōīńōąņ źąėč’        |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |(Dipotassium diphosphate)          |ąćåķņ       |
|    |(v) Ļčšīōīńōąņ źąėč’            |         |
|    |(Tetrapotassium diphosphate)        |         |
|    |(vi) Ļčšīōīńōąņ źąėüöč’           |         |
|    |(Dicalcium diphosphate)           |         |
|    |(vii) Äčćčäšīļčšīōīńōąņ źąėüöč’       |         |
|    |(Calcium dihydrogen diphosphate)      |         |
|    |(viii) Ļčšīōīńōąņ ģąćķč’          |         |
|    |(Dimagnesium diphosphate)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å451 |Ņščōīńōąņū (Triphosphates)         |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(i) Ņščōīńōąņ ķąņšč’ (5-ēąģåłåķķūé)     |āąņåėü, šåćóė’ņīš|
|    |(Pentasodium triphosphate)         |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(ii) Ņščōīńōąņ źąėč’ (5-ēąģåłåķķūé)     |ņåźńņóšąņīš    |
|    |(Pentapotassium triphosphate)        |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å452 |Ļīėčōīńōąņū (Polyphosphates)        |żģóėüćąņīš,    |
|    |(i) Ļīėčōīńōąņ ķąņšč’            |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Sodium polyphosphate)           |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |(ii) Ļīėčōīńōąņ źąėč’            |āąņåėü, ņåźńņóšą-|
|    |(Potassium polyphosphate)          |ņīš, āėąćīóäåšęč-|
|    |(iii) Ļīėčōīńōąņ ķąņšč’-źąėüöč’       |āąžłčé ąćåķņ   |
|    |(Sodium calcium polyphosphate)       |         |
|    |(iv) Ļīėčōīńōąņū źąėüöč’          |         |
|    |(Calcium polyphosphates)          |         |
|    |(v) Ļīėčōīńōąņū ąģģīķč’           |         |
|    |(Ammonium polyphosphates)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å459 |įåņą-Öčźėīäåźńņščķ (Beta-cyclodextrin)   |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå āåłåńņāī|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å460 |Öåėėžėīēą (Cellulose)            |żģóėüćąņīš,    |
|    |(i) Öåėėžėīēą ģčźšīźščńņąėėč÷åńźą’     |äīįąāźą,     |
|    |(Microcrystalline cellulose)        |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(ii) Öåėėžėīēą ā ļīšīųźå          |ńėåęčāąķčž    č|
|    |(Powdered cellulose)            |źīģźīāąķčž,    |
|    |                      |ņåźńņóšąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å461 |Ģåņčėöåėėžėīēą (Methyl cellulose)      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å462 |Żņčėöåėėžėīēą (Ethyl cellulose)       |ķąļīėķčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłčé ąćåķņ  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å463 |Ćčäšīźńčļšīļčėöåėėžėīēą    (Hydroxypropyl|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |cellulose)                 |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å464 |Ćčäšīźńčļšīļčėģåņčėöåėėžėīēą (Hydroxypropyl|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |methyl cellulose)              |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å465 |Ģåņčėżņčėöåėėžėīēą (Methyl ethyl cellulose) |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ļåķīīįšąēīāąņåėü |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å466 |Źąšįīźńčģåņčėöåėėžėīēą   ķąņščåāą’  ńīėü|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |(Sodium carboxymethyl cellulose)      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å467 |Żņčėćčäšīźńčżņčėöåėėžėīēą       (Ethyl|żģóėüćąņīš,    |
|    |hydroxyethyl cellulose)           |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å468 |Źšīńźąšąģåėėīēą (Croscaramellose)      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå āåłåńņāī|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å469 |Źąšįīźńčģåņčėöåėėžėīēą     ōåšģåķņąņčāķī|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |ćčäšīėčēīāąķķą’               |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å470 |Ęčšķūå  źčńėīņū, ńīėč ąėžģčķč’, źąėüöč’,|żģóėüćąņīš,    |
|    |ķąņšč’, ģąćķč’, źąėč’ č ąģģīķč’ (Salts of|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |fatty acids (with base AI, Ca, Na, Mg, Ź and|äīįąāźą,     |
|    |NH4))                    |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å471 |Ģīķī- č äčćėčöåščäū ęčšķūõ źčńėīņ (Mono- and|żģóėüćąņīš,    |
|    |diglycerides of fatty acids)        |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å472ą |Ćėčöåščķą č óźńóńķīé č ęčšķūõ źčńėīņ żōčšū|żģóėüćąņīš,    |
|    |(Acetic and fatty acid esters of glycerol) |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E472b |Ćėčöåščķą č ģīėī÷ķīé č ęčšķūõ źčńėīņ żōčšū|żģóėüćąņīš,    |
|    |(Lactic and fatty acid esters of glycerol) |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å472ń |Ćėčöåščķą č ėčģīķķīé źčńėīņū č ęčšķūõ źčńėīņ|żģóėüćąņīš,    |
|    |żōčšū (Citric and fatty  acid  esters  of|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |glycerol)                  |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E472d |Ģīķī- č äčćėčöåščäū ęčšķūõ źčńėīņ č āčķķīé|żģóėüćąņīš,    |
|    |źčńėīņū, żōčšū (Tartaric acid esters of|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |Mono- and diglycerides of fatty acids)   |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E472e |Ćėčöåščķą č äčąöåņčėāčķķīé č ęčšķūõ źčńėīņ|żģóėüćąņīš,    |
|    |żōčšū  (Diacetyltartaric and fatty  acid|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |esters of glycerol)             |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E472f |Ćėčöåščķą č āčķķīé, óźńóńķīé č ęčšķūõ źčńėīņ|żģóėüćąņīš,    |
|    |ńģåųąķķūå żōčšū (Mixed tartaric, acetic and|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |fatty acid esters of glycerol)       |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E472g |Ģīķīćėčöåščäīā č ’ķņąšķīé źčńėīņū  żōčšū|żģóėüćąņīš,    |
|    |(Succinylated monoglycerides)        |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å473 |Ńąõąšīēū č ęčšķūõ źčńėīņ, żōčšū (Sucrose|żģóėüćąņīš    |
|    |esters of fatty acids)           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å474 |Caxapoćėčöåščäū (Sucroglycerides)      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å475 |Ļīėčćėčöåščķą č ęčšķūõ źčńėīņ żōčšū     |żģóėüćąņīš    |
|    |(Polyglycerol esters of fatty acids)    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å476 |Ļīėčćėčöåščķą  č  āēąčģīżņåščōčöčšīāąķķūõ|żģóėüćąņīš    |
|    |ščöčķīėīāūõ  źčńėīņ  żōčšū  (Polyglycerol|         |
|    |esters of interesterified ricinoleic acid) |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å477 |Ļšīļčėåķćėčźīė’ č  ęčšķūõ  źčńėīņ  żōčšū|żģóėüćąņīš    |
|    |(Propylene glycol esters of fatty acids)  |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å478 |Ėąźņčėčšīāąķķūõ ęčšķūõ źčńėīņ ćėčöåščķą č|żģóėüćąņīš    |
|    |ļšīļčėåķćėčźīė’ żōčšū (Lactylated fatty acid|         |
|    |esters of glycerol and propylene glycol)  |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å479 |Ņåšģč÷åńźč īźčńėåķķīå ńīåāīå ģąńėī ń ģīķī- č|żģóėüćąņīš    |
|    |äčćėčöåščäąģč  ęčšķūõ  źčńėīņ (Thermally|         |
|    |oxidized  soya bean oil with mono- and|         |
|    |di-glycerides of fatty acids)        |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å480 |Äčīźņčėńóėüōīńóźöčķąņ ķąņšč’ (Dioctyl sodium|żģóėüćąņīš,    |
|    |sulphosuccinate)              |óāėąęķ’žłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å481 |Ėąźņčėąņū ķąņšč’              |żģóėüćąņīš,    |
|    |(Sodium lactylates)             |ńņąįčėčēąņīš   |
|    |(i) Ńņåąšīčėėąźņčėąņ ķąņšč’         |         |
|    |(Sodium stearoyl lactylate)         |         |
|    |(ii) Īėåčėėąźņčėąņ ķąņšč’          |         |
|    |(Sodium oleyl lactylate)          |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å482 |Ėąźņčėąņū źąėüöč’ (Calcium lactylates)   |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å483 |Ńņåąščėņąšņšąņ (Stearyl tartrate)      |óėó÷ųčņåėü   äė’|
|    |                      |ģóźč č õėåįą   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å484 |Ńņåąščėöčņšąņ (Stearyl citrate)       |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å491 |Ńīšįčņąķ  ģīķīńņåąšąņ, ŃĻŻĶ 60 (Sorbitan|żģóėüćąņīš    |
|    |monostearate)                |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å492 |Ńīšįčņąķ ņščńņåąšąņ (Sorbitan tristearate) |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å493 |Ńīšįčņąķ  ģīķīėąóšąņ, ŃĻŻĶ  20 (Sorbitan|żģóėüćąņīš    |
|    |monolaurate)                |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å494 |Ńīšįčņąķ  ģīķīīėåąņ,  ŃĻŻĶ 80  (Sorbitan|żģóėüćąņīš    |
|    |monooleate)                 |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å495 |Ńīšįčņąķ ģīķīļąėüģčņąņ, ŃĻŻĶ 40 (Sorbitan|żģóėüćąņīš    |
|    |monopalmitate)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å496 |Ńīšįčņąķ  ņščīėåąņ,  ŃĻŻĶ 85  (Sorbitan|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |trioleat)                  |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å500 |Źąšįīķąņū ķąņšč’              |šåćóė’ņīš     |
|    |(Sodium carbonates)             |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) Źąšįīķąņ ķąņšč’             |šąēšūõėčņåėü,   |
|    |(Sodium carbonate)             |äīįąāźą,     |
|    |(ii) Ćčäšīźąšįīķąņ ķąņšč’          |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(Sodium hydrogen carbonate)         |ńėåęčāą-ķčž č   |
|    |(iii) Ńģåńü źąšįīķąņą č ćčäšīźąšįīķąņą   |źīģźīāąķčž    |
|    |ķąņšč’ (Sodium sesquicarbonate)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å501 |Źąšįīķąņū źąėč’               |šåćóė’ņīš     |
|    |(Potassium carbonates)           |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) Źąšįīķąņ źąėč’             |ńņąįčėčēąņīš   |
|    |(Potassium carbonate)            |         |
|    |(ii) Ćčäšīźąšįīķąņ źąėč’          |         |
|    |(Potassium hydrogen carbonate)       |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å503 |Źąšįīķąņū ąģģīķč’              |šåćóė’ņīš     |
|    |(Ammonium carbonates)            |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) Źąšįīķąņ ąģģīķč’            |šąēšūõėčņåėü   |
|    |(Ammonium carbonate)            |         |
|    |(ii) Ćčäšīźąšįīķąņ ąģģīķč’         |         |
|    |(Ammonium hydrogen carbonate)        |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å504 |Źąšįīķąņū ģąćķč’              |šåćóė’ņīš     |
|    |(Magnesium carbonates)           |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) Źąšįīķąņ ģąćķč’             |äīįąāźą,     |
|    |(Magnesium carbonate)            |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(ii) Ćčäšīźąšįīķąņ ģąćķč’          |ńėåęčāąķčž    č|
|    |(Magnesium hydrogen carbonate)       |źīģźīāąķčž,    |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš öāåņą|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å505 |Źąšįīķąņ ęåėåēą (Ferrous carbonate)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å507 |Ńīė’ķą’ źčńėīņą (Hydrochloric acid)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å508 |Õėīščä źąėč’ (Potassium chloride)      |ęåėčšóžłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å509 |Õėīščä źąėüöč’ (Calcium chloride)      |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å510 |Õėīščä ąģģīķč’ (Ammonium chloride)     |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å511 |Õėīščä ģąćķč’ (Magnesium chloride)     |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å513 |Ńåšķą’ źčńėīņą (Sulphuric acid)       |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å514 |Ńóėüōąņū ķąņšč’ (Sodium sulphates)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å515 |Ńóėüōąņū źąėč’ (Potassium sulphates)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å516 |Ńóėüōąņū źąėüöč’ (Calcium sulphate)     |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą,  źīģļėåź-|
|    |                      |ńīīįšąēīāąņåėü,  |
|    |                      |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å517 |Ńóėüōąņū ąģģīķč’ (Ammonium sulphate)    |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą, ńņąįčėčēą- |
|    |                      |ņīš        |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å518 |Ńóėüōąņū ģąćķč’ (Magnesium sulphate)    |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å519 |Ńóėüōąņ ģåäč (Cupric sulphate)       |ōčźńąņīš  öāåņą,|
|    |                      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å520 |Ńóėüōąņ ąėžģčķč’ (Aluminium sulphate)    |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å521 |Ńóėüōąņ    ąėžģčķč’-ķąņšč’,    Źāąńöū|īņāåšäčņåėü    |
|    |ąėžģīķąņščåāūå (Ąluminium sodium sulphate) |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å522 |Ńóėüōąņ ąėžģčķč’-źąėč’, Źāąńöū ąėžģīźąėčåāūå|šåćóė’ņīš     |
|    |(Ąluminium potassium sulphate)       |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å523 |Ńóėüōąņ    ąėžģčķč’-ąģģīķč’,    Źāąńöū|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |ąėžģīąģģčą÷ķūå (Ąluminium ammonium sulphate)|īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å524 |Ćčäšīźńčä ķąņšč’ (Sodium hydroxide)     |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å525 |Ćčäšīźńčä źąėč’ (Potassium hydroxide)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å526 |Ćčäšīźńčä źąėüöč’ (Calcium hydroxide)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å527 |Ćčäšīźńčä ąģģīķč’ (Ammonium hydroxide)   |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å528 |Ćčäšīźńčä ģąćķč’ Magnesium hydroxide    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš öāåņą|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å529 |Īźńčä źąėüöč’ (Caecium oxide)        |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å530 |Īźńčä ģąćķč’ (Magnesium oxide)       |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å535 |Ōåššīöčąķčä ķąņšč’ (Sodium ferrocyanide)  |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å536 |Ōåššīöčąķčä źąėč’ (Potassium ferrocyanide) |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å538 |Ōåššīöčąķčä źąėüöč’ (Caecium ferrocyanide) |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å539 |Ņčīńóėüōąņ ķąņšč’ (Sodium thiosulphate)   |ąķņčīźčńėčņåėü,  |
|    |                      |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å541 |Ąėžģīōīńōąņ ķąņšč’             |šåćóė’ņīš     |
|    |(Sodium aluminium phosphate)        |źčńėīņķīńņč,   |
|    |(i) Źčńėīņķūé (Acidis)           |żģóėüćąņīš    |
|    |(ii) Īńķīāķīé (Basic)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å542 |Ōīńōąņ źīńņķūé  (ōīńōąņ  źąėüöč’)  (Bone|żģóėüćąņīš,    |
|    |phosphate (essentiale Calcium  phosphate,|äīįąāźą,     |
|    |tribasic)                  |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž,    |
|    |                      |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å550 |Ńčėčźąņū ķąņšč’ (Sodium sieicates)     |äīįąāźą,     |
|    |(i) Ńčėčźąņ ķąņšč’             |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(Sodium silicate)              |ńėåęčāąķčž    č|
|    |(ii) ģåņą-Ńčėčźąņ ķąņšč’          |źīģźīāąķčž    |
|    |(Sodium metasilicate)            |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å551 |Äčīźńčä źšåģķč’ ąģīšōķūé (Silicon dioxide|äīįąāźą,     |
|    |amorphous)                 |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å552 |Ńčėčźąņ źąėüöč’ (Calcium silicate)     |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å553 |Ńčėčźąņū ģąćķč’               |äīįąāźą,     |
|    |(Magnesium silicates)            |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |(i) Ńčėčźąņ ģąćķč’             |ńėåęčāąķčž    č|
|    |(Magnesium silicate)            |źīģźīāąķčž,    |
|    |(ii) Ņščńčėčźąņ ģąćķč’           |ļīšīųīź-ķīńčņåėü |
|    |(Magnesium trisilicate)           |         |
|    |(iii) Ņąėüź (Talc)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å554 |Ąėžģīńčėčźąņ ķąņšč’ (Sodium aluminosilicate)|äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å555 |Ąėžģīńčėčźąņ źąėč’  (Potassium  aluminium|äīįąāźą,     |
|    |silicate)                  |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å556 |Ąėžģīńčėčźąņ źąėüöč’  (Calcium  aluminium|äīįąāźą,     |
|    |silicate)                  |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å558 |Įåķņīķčņ (Bentonite)            |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å559 |Ąėžģīńčėčźąņ (Aluminium silicate)      |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å560 |Ńčėčźąņ źąėč’ (Potassium silicate)     |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å570 |Ęčšķūå źčńėīņū (Fatty acids)        |ńņąįčėčēąņīš ļåķū,|
|    |                      |ćėąēčšīāąņåėü,  |
|    |                      |ļåķīćąńčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å574 |Ćėžźīķīāą’ źčńėīņą (D-) (Gluconic acid (D-))|šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |šąēšūõėčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å575 |Ćėžźīķī-äåėüņą    ėąźņīķ    (Glucono|šåćóė’ņīš     |
|    |delta-lactone)               |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |šąēšūõėčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å576 |Ćėžźīķąņ ķąņšč’ (Sodium gluconate)     |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å577 |Ćėžźīķąņ źąėč’ (Potassium gluconate)    |źīģļėåźńī-īįšąēī- |
|    |                      |āąņåėü      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å578 |Ćėžźīķąņ źąėüöč’ (Calcium gluconate)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å579 |Ćėžźīķąņ ęåėåēą (Ferrous gluconate)     |ńņąįčėčēąņīš   |
|    |                      |īźšąńźč      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å580 |Ćėžźīķąņ ģąćķč’ (Magnesium gluconate)    |šåćóė’ņīš     |
|    |                      |źčńėīņķīńņč,   |
|    |                      |īņāåšäčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å585 |Ėąźņąņ ęåėåēą (Ferrous lactate)       |ńņąįčėčēąņīš   |
|    |                      |īźšąńźč      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å620 |Ćėóņąģčķīāą’ źčńėīņą, L(+)- (Glutamic acid,|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |L(+)-)                   |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å621 |Ćėóņąģąņ ķąņšč’ 1-ēąģåłåķķūé  (Monosodium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |glutamate)                 |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å622 |Ćėóņąģąņ źąėč’ 1-ēąģåłåķķūé (Monopotassium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |glutamate)                 |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å623 |Ćėóņąģąņ źąėüöč’ (Calcium glutamate)    |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å624 |Ćėóņąģąņ ąģģīķč’ 1-ēąģåłåķķūé (Mono ammonium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |glutamate)                 |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å625 |Ćėóņąģąņ ģąćķč’ (Magnesium glutamate)    |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å626 |Ćóąķčėīāą’ źčńėīņą (Guanylic acid)     |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å627 |5'-Ćóąķčėąņ ķąņšč’ 2-ēąģåłåķķūé (Disodium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |5'-guanylate)                |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å628 |5'-Ćóąķčėąņ źąėč’ 2-ēąģåłåķķūé (Dipotassium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |5'-guanylate)                |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å629 |5'-Ćóąķčėąņ źąėüöč’ (Calcium 5'-guanylate) |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å630 |Čķīēčķīāą’ źčńėīņą (Inosinic acid)     |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å631 |5'-Čķīēčķąņ ķąņšč’ 2-ēąģåłåķķūé (Disodium|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |5'-inosinate)                |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å632 |Čķīēčķąņ źąėč’ (Potassium inosinate)    |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å633 |5'-Čķīēčķąņ źąėüöč’ (Calcium 5'-inosinate) |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å634 |5'-Ščįīķóźėåīņčäū  źąėüöč’   (Calcium 5'-|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |ribonucleotides)              |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å635 |5'-Ščįīķóźėåīņčäū  ķąņšč’   2-ēąģåłåķķūå|óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |(Disodium 5'-ribonucleotides)        |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å636 |Ģąėüņīė (Maltol)              |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å637 |Żņčėģąėüņīė (Ethyl maltol)         |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å640 |Ćėčöčķ (Glycine)              |ģīäčōčźąņīš āźóńą|
|    |                      |č ąšīģąņą     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å641 |L-Ėåéöčķ (L-Leucine)            |ģīäčōčźąņīš āźóńą|
|    |                      |č ąšīģąņą     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å642 |Ėčēčķ ćčäšīõėīščä (Lysin hydrochlorid)   |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å900 |Ļīėčäčģåņčėńčėīźńąķ (Polydimethylsiloxane) |ļåķīćąńčņåėü,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å901 |Āīńź ļ÷åėčķūé, įåėūé č ęåėņūé (Beeswax,|ćėąēčšīāąņåėü,  |
|    |white and yellow)              |šąēäåėčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å902 |Āīńź ńāå÷ķīé (Candelilla wax)        |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å903 |Āīńź źąšķąóįńźčé (Carnauba wax)       |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å904 |Ųåėėąź (Shellac)              |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å905ą |Āąēåėčķīāīå ģąńėī "ļčłåāīå" (Mineral oil,|ćėąēčšīāąņåėü,  |
|    |food grade)                 |šąēäåėčņåėü,   |
|    |                      |ćåšģåņčź     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E905b |Āąēåėčķ (PETROLATUM (PETROLEUM JELLY))   |ćėąēčšīāąņåėü,  |
|    |                      |šąēäåėčņåėü,   |
|    |                      |ćåšģåņčź     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å905ń |Ļąšąōčķ (Petroleum wax)           |ćėąēčšīāąņåėü,  |
|    |                      |šąēäåė’žłčé ąćåķņ,|
|    |                      |ćåšģåņčź     |
|    |                      |ćėąēčšīāąņåėü   |
|    |(i) Ģčźšīźščńņąėėč÷åńźčé āīńź        |         |
|    |(Microcrystalline wax)           |         |
|    |(ii) Ļąšąōčķīāūé āīńź (Paraffin wax)    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å906 |Įåķēīéķą’ ńģīėą (Benzoin gum)        |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å908 |Āīńź ščńīāūõ īņšóįåé (Rice bran wax)    |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å909 |Ńļåšģąöåņīāūé āīńź (Spermaceti wax)     |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å910 |Āīńźīāūå żōčšū (Wax esters)         |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å911 |Ęčšķūõ źčńėīņ ģåņčėīāūå żōčšū (Methyl esters|ćėąēčšīāąņåėü   |
|    |of fatty acids)               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å913 |Ėąķīėčķ (Lanolin)              |ćėąēčšīāąņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å920 |Öčńņåčķ, L-, č åćī ćčäšīõėīščäū - ķąņščåāą’|óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |č źąėčåāą’ ńīėč (Cysteine, L-,  AND ITS|õėåįą       |
|    |hydrochlorides - sodium and potassium salts)|         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å921 |Öčńņčķ, L-, č åćī ćčäšīõėīščäū - ķąņščåāą’ č|óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |źąėčåāą’ ńīėč  (Cystine,  L-,   AND ITS|õėåįą       |
|    |hydrochlorides - sodium and potassium salts)|         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å927ą |Ąēīäčźąšįīķąģčä (Azodicarbonamide)     |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E927b |Źąšįąģčä (ģī÷åāčķą) (Carbamide (urea))   |ņåźńņóšąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å928 |Ļåšåźčńü įåķēīčėą (Benzoyl peroxide)    |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą, źīķńåšāąķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å930 |Ļåšåźčńü źąėüöč’ (Calcium peroxide)     |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å938 |Ąšćīķ (Argon)                |ļšīļåėėåķņ,    |
|    |                      |óļąźīāī÷ķūé ćąē  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å939 |Ćåėčé (Gellium)               |ļšīļåėėåķņ,    |
|    |                      |óļąźīāī÷ķūé ćąē  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å940 |Äčõėīšäčōņīšģåņąķ,        (õėąäīķ-12)|ļšīļåėėåķņ,    |
|    |(Dichlorodifluoromethane)          |õėąäąćåķņ     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å941 |Ąēīņ (Nitrogen)               |ćąēīāą’ ńšåäą äė’|
|    |                      |óļąźīāźč     č|
|    |                      |õšąķåķč’,     |
|    |                      |õėąäąćåķņ     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å942 |Ēąźčńü ąēīņą (Nitrous oxide)        |ļšīļåėėåķņ,    |
|    |                      |óļąźīāī÷ķūé ćąē  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å943ą |Įóņąķ (Butane)               |ļšīļåėėåķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E943b |Čēīįóņąķ (Isobutane)            |ļšīļåėėåķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å944 |Ļšīļąķ (Propane)              |ļšīļåėėåķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å945 |Õėīšļåķņąōņīšżņąķ (Chloropentafluoroethane) |ļšīļåėėåķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å946 |Īźņąōņīšöčźėīįóņąķ (Octafluorocyclobutane) |ļšīļåėėåķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å948 |Źčńėīšīä (Oxygen)              |ļšīļåėåķņ,    |
|    |                      |óļąźīāī÷ķūé ćąē  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å950 |Ąöåńóėüōąģ źąėč’ (Acesulfame potassium)   |ļīäńėąńņčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å951 |Ąńļąšņąģ (Aspartame)            |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å952 |Öčźėąģīāą’ źčńėīņą č åå ķąņščåāą’, źąėčåāą’|ļīäńėąńņčņåėü   |
|    |č źąėüöčåāą’ ńīėč (Cyclamic acid and Na, Ź,|         |
|    |Ńą salts)                  |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å953 |Čēīģąėüņ, čēīģąėüņčņ (Isomalt, isomaltitol) |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |äīįąāźą,     |
|    |                      |ļšåļ’ņńņāóžłą’  |
|    |                      |ńėåęčāąķčž    č|
|    |                      |źīģźīāąķčž,    |
|    |                      |ķąļīėķčņåėü,   |
|    |                      |ćėąēčšóžłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å954 |Ńąõąščķ (ķąņščåāą’, źąėčåāą’,  źąėüöčåāą’|ļīäńėąńņčņåėü   |
|    |ńīėč) (Saccharin and Na, Ź, Ńą salts)    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å955 |Ńóźšąėīēą      (ņščõėīšćąėąźņīńąõąšīēą)|ļīäńėąńņčņåėü   |
|    |(Sucralose (Trichlorogalactosucrose))    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å957 |Ņąóģąņčķ (Thaumatin)            |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å958 |Ćėčöčšščēčķ (Glycyrrhizin)         |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å959 |Ķåīćåńļåščäčķ äčćčäšīõąėźīķ (Neohesperidine|ļīäńėąńņčņåėü   |
|    |dihydrochalcone)              |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å960 |Ńņåāčīēčä (Stevioside)           |ļīäńėąńņčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å962 |Ņāčķńāčņ (Twinsweet)            |ļīäńėąńņčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å965 |Ģąėüņčņ č ģąėüņčņķūé ńčšīļ (Maltitol and|ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |maltitol syrup)               |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å966 |Ėąźņčņ (Lactitol)              |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |ņåźńņóšąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å967 |Źńčėčņ (Xylitol)              |ļīäńėąńņčņåėü,  |
|    |                      |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ,      |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å999 |Źāčėėąéč żźńņšąźņ (Quillaia extracts)    |ļåķīīįšąēīāąņåėü |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1000 |Õīėåāą’ źčńėīņą (Cholic acid)        |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1001 |Õīėčķ, ńīėč č żōčšū (Choline  salts and|żģóėüćąņīš    |
|    |esters)                   |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1100 |Ąģčėąēū (Amylases)             |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1101 |Ļšīņåąēū (Proteases)            |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |(i) Ļšīņåąēą (Protease)           |õėåįą  ńņąįčėčēą-|
|    |(ii) Ļąļąčķ (Papain)            |ņīš,  óńźīščņåėü|
|    |(iii) Įšīģåėąéķ (Bromelain)         |ńīēšåāąķč’ ģ’ńą č|
|    |(iv) Ōčöčķ (Ficin)             |šūįū,  óńčėčņåėü|
|    |                      |āźóńą č ąšīģąņą  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1102 |Ćėžźīēīīźńčäąēą (Glucose oxidase)      |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1103 |Čķāåšņąēū (Invertases)           |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1104 |Ėčļąēū (Lipases)              |óńčėčņåėü āźóńą č|
|    |                      |ąšīģąņą      |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1105 |Ėčēīöčģ (Lysozyme)             |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1200 |Ļīėčäåźńņšīēū Ą č N (Polydextroses A AND N) |ķąļīėķčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ, ņåźńņóšąņīš|
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1201 |Ļīėčāčķčėļčššīėčäīķ (Polyvinylpyrrolidone) |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |īńāåņėčņåėü,   |
|    |                      |äčńļåšćčšóžłčé  |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1202 |Ļīėčāčķčėļīėčļčššīėčäīķ           |ńņąįčėčēąņīš öāå-|
|    |(Polyvinylpolypyrrolidone)         |ņą, źīėėīčäąėüķūé|
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1400 |Äåźńņščķū, źšąõģąė, īįšąįīņąķķūé ņåšģč÷åńźč,|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |įåėūé č ęåėņūé (Dextrins, roasted starch|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |white and yellow)              |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1401 |Źšąõģąė, īįšąįīņąķķūé źčńėīņīé (Acid-treated|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |starch)                   |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1402 |Źšąõģąė, īįšąįīņąķķūé  łåėī÷üž  (Alkaline|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |treated starch)               |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1403 |Źšąõģąė īņįåėåķķūé (Bleached starch)    |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1404 |Źšąõģąė īźčńėåķķūé (Oxidized starch)    |żģóėüćąņīš,    |
|    |                      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1405 |Źšąõģąė,   īįšąįīņąķķūé    ōåšģåķņķūģč|ēąćóńņčņåėü    |
|    |ļšåļąšąņąģč (Starches enzime-treated)    |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1410 |Ģīķīźšąõģąėōīńōąņ (Monostarch phosphate)  |ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1411 |Äčźšąõģąėćėčöåščķ   "ńųčņūé"   (Distarh|ńņąįčėčēąņīš   |
|    |glicerol)                  |ēąćóńņčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1412 |Äčźšąõģąėōīńōąņ,      żņåščōčöčšīāąķķūé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |ņščķąņščéģåņąōīńōąņīģ;   żņåščōčöčšīāąķķūé|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |õėīšīźčńüž  ōīńōīšą  (Distarch  phosphate|ńā’ēóžłåå     |
|    |esterified with sodium trimetasphosphate;|         |
|    |esterified with phosphorus oxychlo-ride)  |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1413 |Ōīńōąņčšīāąķķūé  äčźšąõģąėōīńōąņ  "ńųčņūé"|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Phosphated distarch phosphate)       |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1414 |Äčźšąõģąėōīńōąņ  ąöåņčėčšīāąķķūé  "ńųčņūé"|żģóėüćąņīš,    |
|    |(Acetylated distarch phosphate)       |ēąćóńņčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1420 |Źšąõģąė   ąöåņąņķūé,   żņåščōčöčšīāąķķūé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |óźńóńķūģ  ąķćčäščäīģ  (Starch  acetate|ēąćóńņčņåėü    |
|    |esterified with acetic anhydride)      |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1421 |Źšąõģąė   ąöåņąņķūé,   żņåščōčöčšīāąķķūé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |āčķčėąöåņąņīģ (Starch acetate  esterified|ēąćóńņčņåėü    |
|    |with vinyl acetate)             |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| Å1422 |Äčźšąõģąėąäčļąņ ąöåņčėčšīāąķķūé (Acetylated|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |distarch adipate)              |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1423 |Äčźšąõģąėćėčöåščķ      ąöåņčėčšīāąķķūé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Acetylated distarch glycerol)       |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1440 |Źšąõģąė īźńčļšīļčėčšīāąķķūé (Hydroxypropyl|żģóėüćąņīš,    |
|    |starch)                   |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńā’ēóžłåå     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1442 |Äčźšąõģąėōīńōąņ īźńčļšīļčėčšīāąķķūé "ńųčņūé"|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Hydroxypropyl distarch phosphate)     |ēąćóńņčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1443 |Äčźšąõģąėćėčöåščķ    īźńčļšīļčėčšīāąķķūé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |(Hydroxypropyl distarch glycerol)      |ēąćóńņčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1450 |Źšąõģąėą č ķąņščåāīé ńīėč īźņåķčė’ķņąšķīé|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |źčńėīņū  żōčš  (Starch  sodium  octenyl|ēąćóńņčņåėü,   |
|    |succinate)                 |ńā’ēóžłåå,    |
|    |                      |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1451 |Źšąõģąė   ąöåņčėčšīāąķķūé   īźčńėåķķūé|żģóėüćąņīš,    |
|    |(Acetilated oxydised starch)        |ēąćóńņčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1503 |Źąńņīšīāīå ģąńėī (Castor oil)        |šąēäåė’žłčé ąćåķņ |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1505 |Ņščżņčėöčņšąņ (Triethyl citrate)      |ļåķīīįšąēīāąņåėü |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1518 |Ņščąöåņčķ (Triacetin)            |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1520 |Ļšīļčėåķćėčźīėü (Propylene glycol)     |āėąćīóäåšęčāąžłčé,|
|    |                      |ńģ’ć÷ąžłčé    č|
|    |                      |äčńļåšćčšóžłčé  |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
| E1521 |Ļīėčżņčėåķćėčźīėü (Polyethylene glycol)   |ļåķīćąńčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ąėėčėćīš÷č÷ķīå ģąńėī            |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |N-Ėąóšīčėćėóņąģčķīāą’ źčńėīņą        |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü  ģóźč,|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |N-Ėąóšīčėąńļąšąćčķīāą’ źčńėīņą       |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü  ģóźč,|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |N-Ėąóšīčėćėčöčķ               |źīķńåšāąķņ,    |
|    |                      |óėó÷ųčņåėü  ģóźč,|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Āąķčėčķ                   |āźóńīąšīģąņč÷åńźīå|
|    |                      |āåłåńņāī     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Äčćčäšīźāåšöåņčķ              |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Čģįščöčķ                  |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Źāåšöčņčķ                  |ąķņčīźčńėčņåėü  |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Źšąńķūé äė’ źąšąģåėč N 1          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Źšąńķūé äė’ źąšąģåėč N 2          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Źšąńķūé äė’ źąšąģåėč N 3          |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Źšąńķūé ščńīāūé (Red rice)         |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ńīėīäźīāīćī źīšķ’ (Glycyrrhiza sp.) żźńņšąźņ|ńņąįčėčēąņīš,   |
|    |                      |ļåķīīįšąēīāąņåėü |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ģūėüķīćī źīšķ’ (Acantophyllum sp.) īņāąš,|ńņąįčėčēąņīš   |
|    |ļėīņķīńņü 1,05               |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Īźńč’ķņ (īźńčżņčėńóźöčķąņ-21)        |żģóėüćąņīš    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ļīėčāčķčėīāūé ńļčšņ             |āėąćīóäåšęčāąžłčé |
|    |                      |ąćåķņ       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ļåšåźčńü āīäīšīäą              |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ļīėčīźńčżņčėåķ               |īńāåņėčņåėü    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ńąķņīõčķ                  |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ńņåāč’ (Stevia rebaudiana Bertoni), ļīšīųīź|ļīäńėąńņčņåėü   |
|    |ėčńņüåā č ńčšīļ čē ķčõ           |         |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ńóźöčķąņū ķąņšč’, źąėč’ č źąėüöč’      |šåćóė’ņīšū    |
|    |                      |źčńėīņķīńņč    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Óėüņšąģąščķ                 |źšąńčņåėü     |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Ōīšģčąņ źąėč’ (Potassium formate)      |źīķńåšāąķņ    |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Õčņīēąķ, ćčäšīõėīščä õčņīēīķč’       |ķąļīėķčņåėü,   |
|    |                      |ēąćóńņčņåėü,   |
|    |                      |ńņąįčėčēąņīš   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Õėīščä ęåėåēą                |óėó÷ųčņåėü ģóźč č|
|    |                      |õėåįą       |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Żščņščņ (Erythritol)            |ļīäńėąńņčņåėü   |
|———————|————————————————————————————————————————————|——————————————————|
|  -  |Žćėīķ                    |źīķńåšāąķņ    |
 ——————————————————————————————————————————————————————————————————————— 

 


ļšīńģīņšīā: 599
Search All Ebay* AU* AT* BE* CA* FR* DE* IN* IE* IT* MY* NL* PL* SG* ES* CH* UK*
NEW NESPRESSO ORIGINAL**COFFEE CAPSULES PODS ALL FLAVORS**FREE SHIPPING**

$14.99
End Date: Wednesday Jul-24-2019 13:30:12 PDT
Buy It Now for only: $14.99
|
20 DRIED CAROLINA REAPER PEPPER PODS - WORLDS HOTTEST CHILI - with SEEDS

$13.94
End Date: Wednesday Jul-24-2019 11:52:03 PDT
Buy It Now for only: $13.94
|
1lb Moringa Oleifera Leaf Powder 100% Pure Natural Organic Superfood Gluten Free

$7.99
End Date: Tuesday Jul-30-2019 9:09:01 PDT
Buy It Now for only: $7.99
|
Search All Amazon* UK* DE* FR* JP* CA* CN* IT* ES* IN* BR* MX
Search Results from «Īēīķ» Ļšīäóźņū ļčņąķč’


2011 Copyright © Food24News.ru Ģīįčėüķą’ Āåšńč’ v.2015 | PeterLife č źīģļąķč’
Ņīāąšīāåäåķčå ļšīäīāīėüńņāåķķūõ ņīāąšīā. Ļšīäóźņū ļčņąķč’. Ļčłåāą’ ļšīģūųėåķķīńņü. Īįīšóäīāąķčå äė’ ļčłåāīé ļšīģūųėåķķīńņč. Óļąźīāźą.
Ļīėüēīāąņåėüńźīå ńīćėąųåķčå čńļīėüēīāąķčå ģąņåščąėīā ńąéņą šąēšåųåķī ń ąźņčāķīé ńńūėźīé ķą ńąéņ. Ļąšņķøšńźą’ ļšīćšąģģą.
Šåéņčķć@Mail.ru ßķäåźń.Ģåņščźą ßķäåźń öčņčšīāąķč’